Robat Arwyn

Cerddor | Cyfansoddwr | Cyfarwyddwr Cerdd

Twitter YouTube Facebook

Yn enedigol o Dalysarn, Dyffryn Nantlle, graddiodd Robat Arwyn mewn Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd yn 1980 cyn ennill Diploma mewn Llyfrgellyddiaeth yng Ngholeg Llyfrgellwyr Cymru, Aberystwyth yn 1981. Bu'n Brif Lyfrgellydd Cyngor Sir Ddinbych am dros ugain mlynedd ac mae bellach wedi ymddeol i ganolbwyntio'n gyfan gwbl ar gerddoriaeth. Mae'n byw yn Rhuthun gyda'i wraig, Mari a'i blant, Elan a Guto.

Mae'n aelod o Gr Rhuthun ers 1981, ac yn cyfeilio i'r cr a chyfansoddi ar ei gyfer ers 1987. Yn drist iawn, ym mis Hydref 2007, bu farw Morfydd Vaughan Evans, sefydlydd ac arweinydd y cr ers y dechrau, ac mae Arwyn bellach wedi cymryd y awenau.

Bu hefyd yn aelod o Trisgell rhwng 1982 ac 1995. Triawd a ffurfiodd gyda dau ffrind oedd yn canu wrth ei ochr yn rhengoedd y baswyr yng Nghr Rhuthun, sef Arwyn Vaughan a Llion Wyn.

Mae Robat Arwyn wedi cyhoeddi 13 cyfrol o ganeuon, nifer o ddarnau corawl unigol a naw sioe gerdd, gan gynnwys Er Mwyn Yfory a Plas Du.

Dros y blynyddoedd mae wedi cael ei gomisiynu gan yr Eisteddfod Genedlaethol, Urdd Gobaith Cymru, Radio Cymru a Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru, yn ogystal Chr Meibion Cymry Llundain, Bois y Castell, Cr Seiriol ac eraill.

Atgof o'r Sr oedd gwaith comisiwn Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych 2001 ac fe'i ysgrifennwyd ar gyfer Bryn Terfel, Fflur Wyn a Chr Rhuthun. Yn Eisteddfod Genedlaethol Eryri 2005 perfformiwyd Er Hwylio'r Haul, gwaith comisiwn ar gyfer Bryn Terfel, Mari Wyn Williams a Chr Ieuenctid yr Eisteddfod.

Mae ei gomisiynau diweddar yn cynnwys Llwybrau, darn ar gyfer cello a berfformiwyd gyntaf gan Steffan Morris, Sion a Sian i Gr Cytgan Clwyd, I Am The Song i The City of Chester Male Voice Choir, Dyma Gariad Fel y Moroedd i Gr Meibion Bro Aled, Cn Heb Ei Chanu i Wynne Evans (S4C), Nerth y Gn i Rhys Meirion, a Diamonds That Shine In The Night i Gr Merched Caer.

Dros y misoedd diwetha', mae wedi perfformio nifer o'i ganeuon adnabyddus, gan gynnwys Yfory, Anfonaf Angel a Benedictus, i gymdeithasau a chynulleidfaoedd yn Abergele, Penrhyncoch, Llandudno, Aberystwyth, Pentrefoelas a Phwllheli. Mae Y Gair Tu l i'r Gn yn gyfuniad o sgwrs a chyngerdd, ac mae'n para rhwng 60 a 90 munud yn l y galw.

Mae'n cyflwyno ei drydedd cyfres o gerddoriaeth amrywiol ar Radio Cymru ar foreau Sul rhwng 6.00-8.00.


2018 Robat Arwyn
Gwefan gan Mari Wynne Jones