Robat Arwyn

Cerddor | Cyfansoddwr | Cyfarwyddwr Cerdd

Twitter YouTube Facebook

Yn enedigol o Dalysarn, Dyffryn Nantlle, graddiodd Robat Arwyn mewn Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd yn 1980 cyn ennill Diploma mewn Llyfrgellyddiaeth yng Ngholeg Llyfrgellwyr Cymru, Aberystwyth yn 1981. Bu'n Brif Lyfrgellydd Cyngor Sir Ddinbych am dros ugain mlynedd ac mae bellach wedi ymddeol i ganolbwyntio'n gyfan gwbl ar gerddoriaeth. Mae'n byw yn Rhuthun gyda'i wraig, Mari a'i blant, Elan a Guto.

Mae'n aelod o Gr Rhuthun ers 1981, ac yn cyfeilio i'r cr a chyfansoddi ar ei gyfer ers 1987. Yn drist iawn, ym mis Hydref 2007, bu farw Morfydd Vaughan Evans, sefydlydd ac arweinydd y cr ers y dechrau, ac mae Arwyn bellach wedi cymryd y awenau.

Bu hefyd yn aelod o Trisgell rhwng 1982 ac 1995. Triawd a ffurfiodd gyda dau ffrind oedd yn canu wrth ei ochr yn rhengoedd y baswyr yng Nghr Rhuthun, sef Arwyn Vaughan a Llion Wyn.

Cyhoeddodd Robat Arwyn 13 cyfrol o ganeuon, nifer o ddarnau corawl unigol a naw sioe gerdd, gan gynnwys Er Mwyn Yfory a Plas Du.

Dros y blynyddoedd mae wedi cael ei gomisiynu gan yr Eisteddfod Genedlaethol, Urdd Gobaith Cymru, Radio Cymru a Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru, yn ogystal Chr Meibion Cymry Llundain, Bois y Castell, Cr Seiriol ac eraill.

Atgof o'r Sr oedd gwaith comisiwn Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych 2001 ac fe'i ysgrifennwyd ar gyfer Bryn Terfel, Fflur Wyn a Chr Rhuthun. Yn Eisteddfod Genedlaethol Eryri 2005 perfformiwyd Er Hwylio'r Haul, gwaith comisiwn ar gyfer Bryn Terfel, Mari Wyn Williams a Chr Ieuenctid yr Eisteddfod. Yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd eleni, bydd perfformiad cyntaf o'i waith Hwn yw fy Mrawd, beiopic o fywyd yr actor ar canwr, Paul Robeson ai gysylltiad cryf Chymru, ac unwaith eto, Syr Bryn Terfel fydd yn cymryd y brif ran.

Mae ei gomisiynau diweddar yn cynnwys Llwybrau, darn ar gyfer cello a berfformiwyd gyntaf gan Steffan Morris, Sion a Sian i Gr Cytgan Clwyd, I Am The Song i The City of Chester Male Voice Choir, Dyma Gariad Fel y Moroedd i Gr Meibion Bro Aled, Cn Heb Ei Chanu i Wynne Evans (S4C), Nerth y Gn i Rhys Meirion, a Diamonds That Shine In The Night i Gr Merched Caer.

Bydd yn teithio led led Cymru yn cynnal nosweithiau Y Gair Tu l i'r Gn, sy'n gyfuniad o sgwrs a chyngerdd. Yn ystod y nosweithiau bydd yn perfformio nifer o'i ganeuon adnabyddus, gan gynnwys Yfory, Anfonaf Angel a Benedictus.

Bydd yn cyflwyno cyfres arall o gerddoriaeth amrywiol ar Radio Cymru ar foreau Sul yn yr hydref.


2019 Robat Arwyn
Gwefan gan Mari Wynne Jones