Robat Arwyn

Cerddor | Cyfansoddwr | Cyfarwyddwr Cerdd

Twitter YouTube Facebook Spotify
Y Ddwy Chwaer

Sioe Gerdd Gwta 3 cn comisiwn mewn datblygiad gan Robat Arwyn a Hywel Gwynfryn yn dathlu cyfraniad Gwendoline a Margaret Davies, Gregynog i fywyd diwylliannol Cymru. Perfformiwyd y caneuon gan Mared Williams, John Ieuan Jones a Celyn Cartwright yn ystod Eisteddfod Amgen yn Awst 2020. Comisiynwyd gan yr Eisteddfod Genedlaethol.

Ewffoniwm

Darn comisiwn ar gyfer Gareth Trott, tiwtor ewffoniwm yng Ngholeg Cerdd Llunain a phrif chwaraewr ewffoniwm gyda Band y Gwarchodlu Gwyddelig.

Ave Maria

Comisiwn ar gyfer Ensemble Sottovoce - pedwarawd Ffrengig sy'n dathlu ei ben blwydd yn 10 oed eleni. Maent eisoes wedi perfformio Benedictus, Agnus Dei ac Adre'n l yn eu cyngherddau.

2020-2021

 • Ave Maria - comisiwn ar gyfer Sottovoce, pedwarawd Ffrengig, sy'n dathlu ei ben blwydd yn 10 oed yn 2021.

 • Darn comisiwn ar gyfer Gareth Trott, tiwtor ewffoniwm yng Ngholeg Cerdd Llunain a phrif chwaraewr ewffoniwm gyda Band y Gwarchodlu Gwyddelig

 • Y Ddwy Chwaer - comisiwn o dair cn i'r Eisteddfod Genedlaethol

 • Nodau'r gn - darn comisiwn i ddathlu 20fed penblwydd Cr Persain yn 2020. Geiriau gan Beryl Owen.
2019-2020

 • Tua'r Wawr - Darn i delyn ar gyfer Llywelyn Ifan Jones

 • Trefniant TTB o Geiriau Gwag allan o Er Mwyn Yfory i Eryrod Meirion

 • Pan fo'r geiriau wedi gorffen. Cn newydd i John Ieuan Jones. Geiriau gan Mererid Hopwood
2018-2019

 • Hanes creu popeth yn y byd! - cadwyn o 7 cn i Gr Ysgol Pen Barras, Cr Cytgan Clwyd, Cr Rhuthun a Gwenan Mars Lloyd. Comisiwn Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru 2019. Geiriau gan Mererid Hopwood.

 • Llais yn cyffwrdd lleisiau - anthem i Gr Cymry Gogledd America. Geiriau gan Mererid Hopwood.

 • Arwain, arwain finnau - darn SATB i Gantorion Coity. Geiriau gan Beryl Thomas.

 • Miwsig beth bynnag ddaw - darn SSA i Gr Merched Edeyrnion. Geiriau gan Mererid Hopwood.

 • Gyrru drot i'r dre (seiliedig ar hen rigymau) - darn SATB i Gr Cytgan Clwyd
2017-2018

 • Hwn yw fy Mrawd - gwaith comisiwm Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018. Geiriau gan Mererid Hopwood.

  17 o ganeuon yn darlunio bywyd yr actor a'r canwr, Paul Robeson, a'i gysylltiad cryf Chymru.

  Perfformiwyd gan Bryn Terfel, John Ieuan Jones, Elain Llwyd, Mared Williams, Elin Llwyd, Steffan Prys Roberts, Steffan Cennydd, Cr yr Eisteddfod ac unigolion o ysgolion ardal Caerdydd.

2016-2017

 • Llwybrau - darn i'r cello ar gyfer Steffan Morris - comisiwn gan Wyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru

 • Roedd yn y wlad honno (Gloria in Excelsis) - Cr Meibion Trelawnyd

 • Dy Hanner Di o'r Byd - Cr Cofnod. Geiriau gan Karen Owen.

 • Lleisiau Mewn Cynghanedd - Cr Lleisiau'r Cwm. Geiriau gan Tudur Dylan.

 • Canu yn ein Gwaed - Cr Meibion Bro Aled. Geiriau gan Rhys Dafis.

 • Conemara Meirionydd - cynnyrch gweithdai cyfansoddi gyda disgyblion Ysgol Bro Tryweryn, Y Bala. Geiriau gan Myrddin ap Dafydd

 • Sion a Sian (geiriau traddodiadol) - Cr Cytgan Clwyd
2014-2016

 • I am the Song - The City of Chester Male Voice Choir. Geiriau gan Charles Causley.

 • Diamonds that shine in the night - The Chester Ladies Choir. Geiriau Robat Arwyn.

 • Dyma gariad fel y moroedd - Cr Meibion Bro Aled. Geiriau gan Gwilym Hiraethog.

 • Mae'r awel yn ein huno - @ebol. Geiriau gan Tudur Dylan.

 • Ger y Lli - Cr Ger y Lli. Geiriau gan Eirug Salisbury.

 • Anthem o Lawenhad - Cantorion Rhos. Geiriau gan Sian Freer.

 • Cn yr adar yn y gwynt - Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam. Geiriau gan Tudur Dylan.

 • Ffydd Gobaith Cariad - Eisteddfod yr Urdd 2014. Geiriau o'r Ysgrythur.