Robat Arwyn

Cerddor | Cyfansoddwr | Cyfarwyddwr Cerdd

Twitter YouTube Facebook Spotify

Comisiynau

2019-2020
 • Darn i delyn ar gyfer Llywelyn Ifan Jones
 • Trefniant TTB o Geiriau Gwag allan o Er Mwyn Yfory i Eryrod Meirion
 • Cn i John Ieuan Jones, Pan fo'r geiriau wedi gorffen. Geiriau gan Mererid Hopwood
 • Unawd i iwffoniwm ar gyfer Gareth Trott
 • Darn corawl i Gr Dysgwyr Bangor

2018-2019
 • Hanes creu popeth yn y byd! (geiriau Mererid Hopwood) - cadwyn o 7 cn gorawl i Gr Ysgol Pen Barras, Cr Cytgan Clwyd a Chr Rhuthun. Comisiwn Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru 2019
 • Llais yn cyffwrdd lleisiau (geiriau Mererid Hopwood) - Anthem i Gr Cymry Gogledd America
 • Arwain, arwain finnau (geiriau Beryl Thomas) - Darn SATB i Gantorion Coity
 • Miwsig beth bynnag ddaw (geiriau Mererid Hopwood) - Darn SSA i Gr Merched Edeyrnion
 • Gyrru drot i'r dre (seiliedig ar hen rigymau) - Darn SATB i Gr Cytgan Clwyd

2017-2018
 • Hwn yw fy Mrawd - gwaith comisiwm Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018

2016-2017
 • Llwybrau - darn i'r cello - comisiwn gan Wyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru
 • Roedd yn y wlad honno (Gloria in Excelsis) - Cr Meibion Trelawnyd
 • Dy Hanner Di o'r Byd (geiriau Karen Owen) - Cr Cofnod
 • Lleisiau Mewn Cynghanedd (geiriau Tudur Dylan) - Cr Lleisiau'r Cwm
 • Canu yn ein Gwaed (geiriau Rhys Dafis) - Cr Meibion Bro Aled
 • Conemara Meirionydd (geiriau Myrddin ap Dafydd) - cynnyrch gweithdai cyfansoddi gyda disgyblion Ysgol Bro Tryweryn, Y Bala
 • Sion a Sian (geiriau traddodiadol) - Cr Cytgan Clwyd

2014-2015
 • I am the Song (geiriau Charles Causley) - The City of Chester Male Voice Choir
 • Diamonds that shine in the night (geiriau'r cyfansoddwr) - The Chester Ladies Choir
 • Dyma gariad fel y moroedd (geiriau Gwilym Hiraethog) - Cr Meibion Bro Aled
 • Mae'r awel yn ein huno (geiriau Tudur Dylan) - @ebol
 • Ger y Lli (geiriau Eirug Salisbury) - Cr Ger y Lli
 • Anthem o Lawenhad (geiriau Sian Freer) - Cantorion Rhos
 • Cn yr adar yn y gwynt (geiriau Tudur Dylan) - Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam
 • Ffydd Gobaith Cariad (geiriau o'r Ysgrythur)- Eisteddfod yr Urdd 2014
Manylion pellach ar sut i comisiynu gwaith gan Robat Arwyn ac i gael telerau trwy lenwi'r ffurflen ar y dudalen Cysylltu.
2020 Robat Arwyn
Gwefan gan Mari Wynne Jones