Robat Arwyn

Cerddor | Cyfansoddwr | Cyfarwyddwr Cerdd

Twitter YouTube Facebook Spotify
Noson Lawen

Noson Lawen Robat Arwyn - Dathlu'r 60!

Rhaglen arbennig yn y gyfres Noson Lawen i ddathlu pen-blwydd Robat Arwyn yn 60.

Ymunodd nifer o sr Cymru efo Robat Arwyn a Chr Rhuthun i berfformio rhai o'i hoff ganeuon gyda Rhys Meirion yn arwain y noson. Fel syrpreis i bawb, ymddangosodd Bryn Terfel ar ddiwedd y noson i gyd-ganu Brenin y Sr efo'r cr.

Dyma rai o berfformiadau'r noson:

Radio Cymru
Hwn yw fy Mrawd: Paul Robeson - Arwr i Gymru, Arwr i'r Byd
The work was commissioned by Cardiff National Eisteddfod 2018 to be performed twice during the Eisteddfod week - Friday, 3 August and Saturday, 4 August in the Wales Millennium Centre. Libretto by Mererid Hopwood and music by Robat Arwyn. Directed by Betsan Llwyd.

Sir Bryn Terfel is the star of Hwn yw fy Mrawd, a biopic depicting the life of actor and singer, Paul Robeson and his strong links with Wales. We follow Robesons life through the eyes of his greatest fan, Mr Jones, played by Sir Bryn Terfel, as he regales Twm, a young man searching for a hero, with stories of Robesons fight against oppression.

Twm is portrayed by Steffan Cennydd, and other soloists include former national winners, John Ieuan Jones, Elain Llwyd, Elin Llwyd, Steffan Prys Roberts and Mared Williams. They are joined by renowned Birmingham ensemble, Black Voices, winners of the 2016 National Eisteddfod Festival Choir, Crdydd, a youth choir from the Eisteddfod area, Treorci Male Voice Choir and dancer, Matthew Gough.

Friday evenings performance takes place sixty years to the day since Paul Robeson addressed the Eisteddfod crowd at the 1958 festival in Ebbw Vale.

Tickets available from Cardiff National Eisteddfod 2018

Mae'r awel yn ein harwain
Mae'r awel yn ein harwain

Caneuon y Wladfa - Dwy gn wreiddiol gan Robat Arwyn a Hector MacDonald sy'n dathlu'r berthynas ieithyddol a diwylliannol gls sydd rhwng Cymru a Phatagonia. Geiriau'r ddwy gn gan Tudur Dylan.

Label: Atebol

Nerth y Gn
Nerth y Gn

Fersiwn SATB o sengl ymgyrch Cerddwn Ymlaen yn 2015, a recordiwyd yn wreiddiol gan Rhys Meirion a Chr Rhuthun.

Label: Sain

Trio
Trio - Cn y Celt

Fel yr albwm cyntaf, mae'r albwm hon yn cynnwys llawer o amrywiaeth o ran cynnwys ac arddull. Mae arni ganeuon gwreiddiol gan gyfansoddwyr ac awduron o Gymru, caneuon Eidalaidd a chaneuon crefyddol a'r cyfan wedi eu trefnu i dri llais gan Annette Bryn Parri. Un o'r caneuon hyn yw Dal y Freuddwyd.

Label: Sain

Bugeilio'r Gwenith Gwyn
Bugeilio'r Gwenith Gwyn

Trefniant yn arbennig ar gyfer Eisteddfod yr Urdd 2017 ar gyfer Cr Bechgyn TB Bl 13 ac iau. (Cyst. Rhif 207)

Cyhoeddwr: Curiad

Llechi
Artistiaid Amrywiol - Llechi

Dyma gasgliad o ganeuon sy'n dyst i draddodiad cerddorol ffyniannus dyffrynnoedd llechi godidog Gwynedd gan gynnwys Cerdded Hyd y Llethrau gan Lleisiau Mignedd.

Label: Sain

Cn Heb ei Chanu
Cn Heb ei Chanu

Yn ei gyfres ddiweddar, Wynne Evans ar Waith creodd y canwr poblogaidd gr o weithwyr o dri o gwmnau mwyaf Cymru: Dwr Cymru, Trenau Arriva Cymru ac Edwards Coaches. Fel rhan or gyfres recordiodd Wynne a'r cr gn newydd sbon gan Robat Arwyn a Hywel Gwynfryn, Cn heb ei Chanu. Yr elw i elusen Tenvous, elusen mae Wynne yn noddwr ohonni.

Lawrlwytho o: iTunes

Adre l
Ffydd Gobaith Cariad

Comisiynwyd gan Urdd Gobaith Cymru a Tŷ Cerdd ar gyfer y gystadleuaeth y corau Aelwyd SATB yn Eisteddfod yr Urdd 2014. Fersiwn SATB.

Cyhoeddwr: Sain

Adre l
Adre'n l

Comisiynwyd ar gyfer y gystadleuaeth i gorau cymysg yn Eisteddfod Ffermwyr Ifanc 2011. Cerddoriaeth a geiriau gan Robat Arwyn, geiriau Saesneg gan Aled Lloyd Davies. Taflen SATB.

Cyhoeddwr: Sain

Shn Cothi
Shn Cothi - Paradwys

Dyma albwm cyntaf y soprano boblogaidd Shn Cothi ers 'Passione' yn 2005. Yn ymuno hi mae cantorion a cherddorion poblogaidd gan gynnwys Catrin Finch, Rebecca Evans, Steffan Morris, Rhys Watkins, Rakhi Singh a Benjamin Baker. Un o'r deuawdau ar yr albwm yw Shn yn canu Anfonaf Angel efo Wynne Evans.

Label: Kissan

Sain y Corau
Sain y Corau

Casgliad o recordiadau newydd sbon gan gorau cymysg, merched a meibion, yn cynnwys Hogia Llanbobman (Ynys Mn), Cr Eifionydd a Chr Merched Lleisiaur Cwm (Dyffryn Aman). Yma mae perfformiad newydd Cr Dre o Gaernarfon o Adre'n l.

Label: Sain

Ffion Haf
Ffion Haf - Gwynfyd

Yn wreiddiol o Ddryslwyn ger Llandeilo, dyma un o leisiau disglair ifanc Cymru a ddaeth ir brig yng nghystadleaeth Gwobr Goffa David Ellis, y Rhuban Glas yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn ar gororau 2015. Adlewyrchar recordiad cyntaf yma gyfoeth a hyblygrwydd llais Ffion, ai hymgais i gyffwrdd chalon ac enaid ei chynulleidfa. Wedi'i chynnwys yn y casgliad yma o hoff ganeuon Ffion mae Anfonaf Angel.

Label: Sain

#40 Mawr
#40 Mawr Radio Cymru 2015

Ar l derbyn dros 1,500 o bleidleisiau am yn agos i 500 o ganeuon gwahanol, dyma siart #40MAWR 2015 hoff ganeuon gwrandawyr BBC Radio Cymru 2015. Pleidleisiwyd Rhys Meirion yn canu Anfonaf Angel yn rif #3.

Label: Sain

Nerth y Gn
Rhys Meirion a Chr Rhuthun - Nerth y Gn

Sengl ymgyrch Cerddwn Ymlaen 2015. Robat Arwyn a Tudur Dylan sydd wedi cyfansoddir gn, ac yn ymuno efo Rhys ar Cr ar y trac mae Rhys Taylor ar y soprano sax, Annette Bryn Parry ar yr allweddellau, Graham Land ar y drymiau, a Robat Arwyn ar y piano. Cn elusennol i roddwyr organnau a'r elw'n mynd i Gronfa Elen.

Lawrlwytho o: iTunes

Seiniau Hiraethog
Cr Meibion Bro Aled - Seiniau Hiraethog

Mae Bro Aled yn glwstwr o gymunedau gwledig yng nghesail Mynydd Hiraethog. Dymar ardal syn cydio dyffrynnoedd Conwy a Chlwyd, a dyma ardal aelodaur Cr ardal Seiniau Hiraethog, 5ed casgliad o ganeuon Cr Meibion Bro Aled. Mae'r albwm yn cynnwys y gwaith comisiwn, Dyma Gariad Fel y Moroedd.

Label: Sain

Classical Stars
Classical Stars

60 o ganeuon clasurol problogaidd gan rai o enwogion y byd clasurol, gan gynnwys Bryn Terfel a Rhys Meirion yn canu Benedictus.

Label: Union Square Music

Angel
Cr Meibion Llanelli - Angel

Dyma gasgliad amrywiol o gerddoriaeth sy'n adlewyrchu'r math o ganeuon y mae'r cr poblogaidd a thoreithiog hwn yn hoffi eu canu. Mae'n cynnwys eu trefniant hwy o Anfonaf Angel.

Label: Sain

Fydd, Gobaith, Cariad
Caneuon Robat Arwyn - Ffydd Gobaith Cariad

Ail gasgliad o ganeuon hen a newydd gan artistiaid megis Bryn Terfel, Leah Owen, Cr Seiriol a Rhys Meirion.

Label: Sain

Caneuon Robat Arwyn
Caneuon Robat Arwyn

Cyhoeddwyd y CD cyntaf yn 2012.

O wefan Sain - "Braint yw cael cyflwynor casgliad hwn gan rai o artistiaid gorau Cymru, yn unigolion a chorau o bob math a maint, syn talu teyrnged drwy eu canu ir cyfansoddwr, cyfeilydd, trefnydd ac arweinydd Robat Arwyn."

Label: Sain

Llefarodd yr Haul
Llefarodd yr Haul

O wefan Sain - "Maer recordiad hwn yn dwyn ynghyd ddau o ffigyrau mawr cerddoriaeth gyfoes Cymru Robat Arwyn y cyfansoddwr a Rhys Meirion y canwr. Ond nid yw pethau mor syml hynny chwaith! Clywir yma hefyd Robat Arwyn y canwr, a Robat Arwyn y cyfeilydd. Ac y mae teulu Rhys yn treiddio drwyr cyfan yn addewid ifanc Elan ac Erin, ac yn yr hiraeth o golli ei chwaer Elen. Cyfansoddodd Robat y delyneg hyfryd Llefarodd yr haul i eiriau Robin Llwyd ab Owain, yn dilyn ei brofiad yng ngwasanaeth coffa Elen Meirion, ar gn honno syn agor y casgliad arbennig yma. Ac fel pe na bai talentau y ddau gyfaill Rhys a Robat yn ddigon, clywir yma am y tro cyntaf ar record gr ifanc arall a grwyd gan Leah Owen: Parti Dyffryn Clwyd. Maer cyfan yn cyfuno i greu clasur o gasgliad."

Label: Sain

2020 Robat Arwyn
Gwefan gan Mari Wynne Jones