Robat Arwyn

Cerddor | Cyfansoddwr | Cyfarwyddwr Cerdd

Twitter YouTube Facebook Spotify

Dyma ddetholiad CDs sy'n cynnwys rhai o ganeuon Robat Arwyn. Os am brynu - cysylltwch 'ch siop Gymraeg leol neu 'r cwmni recordiau.

#40 Mawr Radio Cymru

Dyma 40 hoff gn gwrandawyr Radio Cymru. Pleidleisiwyd Rhys Meirion yn canu Anfonaf Angel yn rif #3. Label : Sain

Artistiaid : Amrywiol

Angel

Mae un o gorau enwocaf, toreithiog a phoblogaidd Cymru wedi cynnwys Anfonaf Angel ar ei CD newydd. Cwmni Recordiau : Sain

Artistiaid : Cr Meibion Llanelli

Ar Noson Fel Hon

CD sy'n dathlur cyfoeth o sioeau cerdd cynhenid Cymraeg sy'n cynnwys Dagrau'r Glaw a Dy Garu o Bell. Cwmni Recordiau : Sain

Artistiaid : Amrywiol

Atgof o'r Sr

Cyfanwaith o 8 cn a gomisiynwyd gan yr Eisteddfod Genedlaethol ac a berfformiwyd gyntaf yn Eisteddfod Dinbych yn 2001. Cwmni Recordiau : Sain

Artistiaid : Bryn Terfel, Fflur Wyn, Cr Rhuthun

Benedictus

Casgliad o ddeuawdau Cymraeg sy'n cynnwys y Benedictus allan o Er Hwylio'r Haul. Cwmni Recordiau : Sain

Artistiaid : Bryn Terfel, Rhys Meirion ac artistiaid amrywiol

Bryn Terfel at his very best

Casgliad o ganeuon a recordiwyd gan Bryn Terfel dros y blynyddoedd diwethaf, yn cynnwys 4 cn gan Robat Arwyn. Cwmni Recordiau : Union Square Music

Artistiaid : Bryn Terfel ac eraill

Cn y Celt

Ail CD y triawd poblogaidd - Emyr Gibson, Steffan Lloyd Owen a Bedwyr Pari - yn cynnwys trefniant o Dal y Freuddwyd. Cwmni Recordiau : Sain

Artistiaid : Trio

Caneuon Robat Arwyn - Ffydd, Gobaith, Cariad

Casgliad newydd o weithiau mwyaf poblogaidd Robat Arwyn. Cwmni Recordiau : Sain

Artistiaid : Amrywiol

Caneuon Robat Arwyn

Casgliad cyntaf o weithiau mwyaf poblogaidd Robat Arwyn. Cwmni Recordiau : Sain

Artistiaid : Amrywiol

Cn Heb Ei Chanu

Sengl elusennol ar gael i'w lawrlwytho o iTunes

Artistiaid : Wynne Evans a'r cr o'r gyfres Wynne Evans ar Waith

Can Mlynedd o Gn

Casgliad o ganeuon sy'n cynnwys trefniant Eric Jones o Yfory. Cwmni Recordiau : Sain

Artistiaid : Cr Meibion Hendy-gwyn

Cerdded Hyd y Llethrau

Casgliad o geneuon sy'n cynnwys - Cerdded hyd y llethrau; Mae ddoe wedi mynd; Yfory. Cwmni Recordiau : Sain

Artistiaid : Lleisiau Mignedd

Classical Stars

60 o ganeuon clasuron mwyaf poblogaidd a rhai o gantorion enwoca'r byd, gan gynnwys Bryn Terfel a Rhys Meirion yn canu Benedictus. Label : Union Square Music

Artistiaid : Amrywiol

Corau Ceredigion

Dros 500 o gantorion yn perfformio mewn 4 cr. Y caneuon yn cynnwys Fel Un, Gwin Beaujolais a Sr y Nadolig. Cwmni Recordiau : Sain

Artistiaid : Pedwar cr o ardal Ceredigion

Doniau'r Ynys
Yn cynnwys Nerth y Gn gan Rhys Meilir ac Yn dy gwmni di gan Gwen Elin. Cwmni Recordiau : Sain

Artistiaid : Amrywiol

Dyrchefir fi

Ail gasgliad o ganeuon gan y cr prysur yma o Ddyffryn Nantlle - Benedictus a Paid Byth a'm Gadael i. Cwmni Recordiau : Sain

Artistiaid : Lleisiau Mignedd

Er Hwylio'r Haul

Cyfanwaith o 15 cn a gomisiynwyd gan yr Eisteddfod Genedlaethol ac a berfformiwyd yn Eisteddfod Eryri 2005 gan Bryn Terfel, Mari Wyn Williams a Chr Ieuenctid yr Eisteddfod. Cwmni Recordiau : Sain

Artistiaid : Huw Llywelyn, Mari Wyn Williams, Cr Rhuthun

Er Mwyn Yfory

Y sioe gerdd yn ei chyfanrwydd gan y cast gwreiddiol. Cwmni Recordiau : Sain

Artistiaid : Cwmni Ieuenctid Meirion

Ffrindiau

Casgliad newydd o ganeuon gan y brawd a chwaer, Emyr a Sian Gibson. Mae Bryn Terfel yn ymuno nhw i ganu trefniant i driawd o'r Agnus Dei allan o Er Hwylio'r Haul. Cwmni Recordiau : Sain

Artistiaid : Emyr a Sian Gibson

Gwynfyd

Un o leisiau disglair ifanc Cymru a ddaeth ir brig yng nghystadleuaeth Gwobr Goffa David Ellis, y Rhuban Glas yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn ar gororau 2015. Wedi'i chynnwys yn y casgliad yma o hoff ganeuon Ffion mae Anfonaf Angel. Label : Sain

Artist : Ffion Hf

Gwynt yr Hwyr

Casgliad o ganeuon sy'n cynnwys Gwynt yr Hwyr, Gwin Beaujolais a Dim ond Meirch y Mr. Cwmni Recordiau : Sain

Artistiaid : Bois y Castell

Hwyl y Gn/Wales in Song

Casgliad o ganeuon gan artistiaid amrywiol, sy'n cynnwys Dy Garu o Bell (John Eifion) a Dim ond Meirch y Mr (Cr Merched Edeyrnion). Cwmni Recordiau : Sain

Artistiaid : Amrywiol

Llechi

Dyma gasgliad o ganeuon sy'n dyst i draddodiad cerddorol ffyniannus dyffrynnoedd llechi godidog Gwynedd gan gynnwys Cerdded Hyd y Llethrau gan Lleisiau Mignedd. Label : Sain

Artistiaid : Amrywiol

Llawenydd y Gn

Casgliad o ganeuon sy'n cynnwys - Emyn Priodas, Mae ddoe wedi mynd, Mynydd yr Olewydd, Dos a gwna dithau'r un modd a Dal Fi. Cwmni Recordiau : Sain

Artistiaid : Cr Rhuthun a'r Cylch

Llefarodd yr Haul

Recordiad gan y tenor problogaidd, Rhys Meirion, o gasgliad o ganeuon gan Robat Arwyn. Yn perfformio ar y CD efo Rhys mae ei ferch, Elan Meirion, Parti Dyffryn Clwyd, Cerddorfa Sesiwn Cymru yn ogystal Robat Arwyn ei hun. Cwmni Recordiau : Sain

Llwybrau'n Cn

CD cynta'r unawdydd ifanc disglair o Ddyffryn Conwy. Yma mae gasgliad o ganeuon Cymreig gan gynnwys Anfonaf Angel. Cwmni Recordiau : Sain

Artist : Elgan Llyr Thomas

Morning Has Broken

Casgliad o ganeuon clasurol/canol y ffordd gan rai o artistiaid mwyaf poblogaidd ein hamser. Mae'r CD yn cynnwys y ddeuawd Benedictus gan Bryn Terfel a Rhys Meirion. Cwmni Recordiau : EMI

Artistiaid : Amrywiol

Nadolig Newydd

Casgliad o garolau newydd sy'n cynnwys Un Enaid Bach a recordiwyd gan Rhys Meirion a Chr Rhuthun a'r Cylch. Cwmni Recordiau : Sain

Artistiaid : Amrywiol

Nerth y Gn

Sengl elusennol Rhys Meirion Nerth y Gn. Cn elusennol i roddwyr organnau a'r elw'n mynd i Gronfa Elen.

I'w lawrlwytho o iTunes.

Artistiaid : Rhys Meirion a Chr Rhuthun

O Fortuna

Corau Ysgol Glanaethwy yn cyflwyno casgliad cyffrous o ganeuon gan gynnwys Yfory ac Er Hwylio'r Haul. Cwmni Recordiau : Sain

Artistiaid : Corau Ysgol Glanaethwy

O Ymyl y Lloer

Casgliad o ganeuon gan gynnwys Dagrau'r Glaw allan o'r sioe Plas Du. Cwmni Recordiau : Sain

Artist : Rhian Mair Lewis

O'r Galon

Trefniannau newydd i biano a thelyn o rai o glasuron cerddoriaeth boblogaidd gyfoes, gan gynnwys Benedictus. Cwmni Recordiau : Sain

Artistiaid : Annette Bryn Parri a Dylan Cernyw

Paradwys

Dyma albwm cyntaf y soprano boblogaidd Shn Cothi ers 'Passione' yn 2005. Fel y dywed Shn "Un munud rydych ym mharadwys yn hedfan ar synau hyfryd llinyn, telyn a phiano, a'r munud nesaf rydych yn llawn angerdd yn canu nerth eich pen yn llawn o'r hwyl Cymreig. un o'r deuawdau ar yr albwm yw Shn yn canu Anfonaf Angel efo Wynne Evnas. Label : Kissan

Artistiaid : Shn Cothi a'i gwesteion

Pedair Oed

Casgliad o ganeuon sy'n cynnwys - Pedair Oed, Mae'r gn yn ein huno a Cn Mair. Cwmni Recordiau : Sain

Artistiaid : Rhys Meirion, Fflur Wyn, Cr Rhuthun

Sain y Corau

Casgliad o recordiadau newydd sbon gan gorau cymysg, merched a meibion, yn cynnwys Hogia Llanbobman (Ynys Mn), Cr Eifionydd a Chr Merched Lleisiaur Cwm (Dyffryn Aman). Yma mae perfformiad newydd gan Cr Dre o Gaernarfon o Adre'n Ol. Label : Sain

Artistiaid : Corau amrywiol

Seiniau Hiraethog

CD yn cynnwys gwaith comisiwn newydd, Dyma Gariad Fel y Moroedd. Cwmni Recordiau : Sain

Artistiaid : Cr Meibion Bro Aled

Starclassics

Dathlur goreuon o fyd y clasuron Cymreig - yn cynnwys Benedictus gan Bryn Terfel a Rhys Meirion. Cwmni Recordiau : Sain

Artistiaid : Amrywiol

The Priests

CD ar label Sony gan dri offeiriad Pabyddol o Iwerddon. Caneuon yn cynnwys Ave Maria (Schubert); Panis Angelicus (Frank); Pie Jesu (Lloyd-Webber) a Benedictus (Arwyn)!

Artistiaid : The Priests

Tri Tenor Cymru

CD cyntaf Tri Tenor Cymru - Rhys Meirion, Aled Hall ac Alun Rhys Jenkins. Mae'r CD yn cynnwys y gn Ave Maria (Maddau i Mi) - geiriau a cherddoriaeth gan Robat Arwyn. Cwmni Recordiau : Sain

Artistiaid : Tri Tenor Cymru

Un Enaid

Trydydd CD Annette Bryn Parri a Dylan Cernyw sy'n diddanu efo trefniannau newydd o glasuron hen a chyfoes. Mae'r casgliad yma'n cynnwys Un Enaid Bach ac Anfonaf Angel. Cwmni Recordiau : Sain

Artistiaid : Annette Bryn Parri a Dylan Cernyw

Unwn Mewn Cn

Yn 2011, unwyd dau gr, sef Cr Gore Glas a Chr Aelwyd Bro Ddyfi, i gynnal cyngerdd arbennig yn Neuadd Fawr Aberystwyth. Maer CD yn gofnod or achlysur arbennig yma ac yn cynnwys 5 o ganeuon Robat Arwyn. Cwmni Recordiau : Sain

Artistiaid : Cr Gore Glas a Chr Aelwyd Bro Ddyfi

Ymlaen 'r Gn

Rhai o ffefrynnau'r Cr Iau ar un CD - yn cynnwys Ymlaen 'r gn. Cwmni Recordiau : Sain

Artistiaid : Cr Iau Glanaethwy