Robat Arwyn

Cerddor | Cyfansoddwr | Cyfarwyddwr Cerdd

Twitter YouTube Facebook Spotify
Llyfr o ganeuon i blant.

Cyhoeddiadau Curiad

Cyfanwaith a gomisiynwyd gan Wyl Gerdd Llanelwy ac a berfformiwyd yng Nghadeirlan Llanelwy ym Medi 2019 gan Gr Rhuthun, Cr Cytgan Clwyd, Cr Ysgol Pen Barras a Gwenan Mars Lloyd. Mae'r gwaith yn cynnwys darnau i gorau SATB, parton cymysg, deulais neu unsain ac unawd.

Cyhoeddiadau Curiad

Sioe gerdd i blant ysgolion cynradd a berfformiwyd gyntaf yn Theatr Gwynedd yn 1996 gan blant Ysgol Gynradd Glan Cegin, Maesgeirchen. Mae'r gyfrol yn cynnwys yr 8 cn a'r sgript lawn. Geiriau gan Robin Llwyd ab Owain.

Cyhoeddiadau Y Lolfa

Cylch o ganeuon am y Nadolig.

Cyhoeddiadau Y Lolfa

Casgliad o 12 hwiangerdd newydd. Geiriau gan Cefin Roberts a'r gerddoriaeth gan Robat Arwyn, Einion Dafydd ac Annette Bryn Parri.

Gwasg y Bwthyn