Robat Arwyn

Cerddor | Cyfansoddwr | Cyfarwyddwr Cerdd

Twitter YouTube Facebook Spotify
Trefniant SATB o adnodau o Genesis i gyfeiliant piano - allan o Atgof o'r Sr.

Cyhoeddiadau Curiad

Geiriau Cymraeg gan Robat Arwyn, geiriau Saesneg gan Aled Lloyd Davies.

Cyhoeddiadau Sain

Trefniant SATB o'r Agnus Dei allan o Er Hwylio'r Haul i gyfeiliant piano.

Cyhoeddiadau Curiad

Trefniant SATB o'r gn ganwyd gyntaf gan Bryn Terfel yn 2008.

Cyhoeddiadau Sain

Geiriau'r Benedictus efo cyfeiliant piano - allan o Er Hwylio'r Haul.

Cyhoeddiadau Curiad

Fersiwn SATB (gyda neu heb unawdydd) - allan o Atgof o'r Sr.

Cyhoeddiadau Curiad

Trefniant SATB o gn werin draddodiadol i gyfeiliant piano.

Cyhoeddiadau Curiad

Cn SATB - geiriau gan Robin Llwyd ab Owain.

Cyhoeddiadau Sain

Trefniant SATB i gyfeiliant piano.

Cyhoeddiadau Curiad

Trefniant SATB i gyfeiliant piano o Salm 121. Allan o Atgof o'r Sr.

Cyhoeddiadau Curiad

Comisiynwyd gan yr Urdd a Ty Cerdd ar gyfer Eisteddfod yr Urdd 2014.

Cyhoeddiadau Sain

Trefniant SATB o'r gn fach hwyliog yma.

Cyhoeddiadau Sain

Trefniant SATB o'r gn a gomisiynwyd fel unawd gan Gymdeithas Cymru Gogledd America.

Cyhoeddiadau Curiad

Trefniant SATB o'r Lux Aeterna allan o Er hwylio'r haul - digyfeiliant.

Cyhoeddiadau Curiad

Cn sy'n dathlu'r berthynas ieithyddol a diwylliannol gls sydd rhwng Cymru a Phatagonia.

Cyhoeddiadau Curiad

Trefniant SATB o sengl ymgyrch Cerddwn Ymlaen yn 2015, a recordiwyd yn wreiddiol gan Rhys Meirion a Chr Rhuthun.

Cyhoeddiadau Curiad

Trefniant SATB (gyda neu heb unawdydd) i gyfeiliant piano o Pedair Oed a recordiwyd gan Rhys Meirion a Chr Rhuthun.

Cyhoeddiadau Sain

Trefniant SATB o gerdd Dic Jones.

Cyhoeddiadau Curiad