Robat Arwyn

Cerddor | Cyfansoddwr | Cyfarwyddwr Cerdd

Twitter YouTube Facebook Spotify
Comisiwn gan Ysgol Dyffryn Nantlle yn 2008 ar gyfer Bryn Terfel.

© Cyhoeddiadau Sain

Cān allan o Yn Dy Gwmni Di.

© Cyhoeddiadau Sain

Unawd o sioe gerdd Theatr Meirion, Er Mwyn Yfory.

© Cyhoeddiadau Y Lolfa

2 fersiwn o'r gān - i lais uchel ac i lais isel.

© Cyhoeddiadau Curiad

Cān a gomisiynwyd fel unawd i Rhydian Jenkins gan Gymdeithas Cymru Gogledd America.

© Cyhoeddiadau Curiad

Cyfansoddwyd yn wreiddiol fel sengl ymgyrch Cerddwn Ymlaen yn 2015.

© Cyhoeddiadau Sain

Cyfansoddiad unsain/deulais ar eiriau William Williams.

© Cyhoeddiadau Sain

I'w chanu fel unawd hefo neu heb leisiau cefndir.

© Cyhoeddiadau Sain

Unawd allan o'r cyfanwaith Hanes Creu Popeth yn y Byd, geiriau gan Mererid Hopwood.

© Cyhoeddiadau Curiad

Unawd allan o'r cyfanwaith Atgof o'r Sźr, ganwyd yn wreiddiol gan Fflur Wyn.

© Cyhoeddiadau Curiad

Cyfansoddwyd ar gyfer Eirlys Parry yn 1984 ar eiriau gan Geraint Eckley.

© Cyhoeddiadau Sain

Cān Unsain/Deulais/SSA allan o gasgliad o ganeuon o'r un enw gomisiynwyd gan Ysgol Dyffryn Nantlle yn 2008.

© Cyhoeddiadau Sain