Robat Arwyn

Cerddor | Cyfansoddwr | Cyfarwyddwr Cerdd

Twitter YouTube Facebook Spotify
"Dro ar l tro, llwyddodd i greu caneuon syn mynnu cydio yn y dychymyg a glynu yn y cof ... Anaml iawn y cynhelir cyngerdd o unrhyw fath bellach heb o leiaf un o ganeuon Robat Arwyn, ac y maer un peth yn wir am raglenni radio a theledu." Dafydd Iwan

Y Gair Tu l i'r Gn

Robat Arwyn yn perfformio rhai o'i ganeuon gan egluro'r stori tu l i'r gn

2020
 • Hydref 13, 2020 Cymdeithas Undebol Nefyn
 • Gorffennaf 11, 2020 Cyngerdd gyda Lleisiau'r Cwm, lleoliad i'w gadarnhau
 • Mawrth 20, 2020 Merched y Wawr, Llanrhaeadr yng Nghinmeirch
 • Mawrth 12, 2020 Cymdeithas Capel Henllan, Dinbych
 • Mawrth 6, 2020 Cymdeithas Ddeintyddol Cymru, Rhuthun
2019
 • Tachwedd 12, 2019 Cymdeithas Lenyddol Llanberis
 • Hydref 19, 2019 Gŵyl Daniel Owen, Yr Wyddgrug
 • Medi 17, 2019 Cymdeithas Ddiwylliadol Capel y Traeth, Cricieth
 • Mawrth 29, 2019 Cymdeithas Caledfryn, Dinbych
 • Mawrth 14, 2019 Merched y Wawr, Llanfairpwll, Ynys Mn
 • Mawrth 11, 2019 Merched y Wawr, Llangernyw
 • Mawrth 2, 2019 Swper Gŵyl Dewi Meibion Ceiriog, Glyn Ceiriog
 • Chwefror 15, 2019 Pwyllgor Apl Eisteddfod Conwy 2019
2018
 • Medi 20, 2018 Clwb y Dwrlyn, Creigiau, Pentyrch
 • Medi 18, 2018 Ysgol Madras, Penley
 • Mai 31, 2018 Sefydliad y Merched, Trefnant
 • Mawrth 5, 2018 Cymdeithas Llawrdyrnu, Sarnau
 • Chwefror 21, 2018 Capel Llannefydd
2017
 • Tachwedd 6, 2017 Cymdeithas Ddiwylliannol Llwyngwril
 • Medi 23, 2017 Gŵyl Gerdd Gogledd Cymru - Noson o ganeuon Robat Arwyn yng nghwmni Rhys Meirion, Steffan Morris (soddgrwth), Cr Ysgol Pen Barras a Chr Rhuthun.
 • Medi 18, 2017 Merched y Wawr, Rhuthun
 • Mawrth 8, 2017 Noson Gŵyl Dewi Eglwysi Conwy
 • Mawrth 6, 2017 Clwb y Bont, Pwllheli
 • Chwefror 22, 2017 Merched y Wawr Llanfair yn Neuadd Pwllglas
 • Chwefror 18, 2017 Canolfan Gymdeithasol Golan, Garndolbenmaen
 • Ionawr 26, 2017 Ysgol Twm o'r Nant, Dinbych
2016
 • Tachwedd 25, 2016 Swper Meibion Maelor, Wrecsam
 • Tachwedd 21, 2016 Cymdeithas Capeli Chwilog, Neuadd Goffa Chwilog
 • Hydref 12, 2016 Capel Seion, Llanrwst
 • Medi 28, 2016 Cylch Llenyddol Idris, Dolgellau
 • Medi 21, 2016 Merched y Wawr, Wrecsam yng Nghapel y Groes
 • Ebrill 27, 2016 Merched y Wawr, Caergybi
 • Ebrill 9, 2016 Cymdeithas Bob Owen, Llanrwst
 • Mawrth 7,, 2016 Cymdeithas Capel Penlan, Pwllheli
 • Mawrth 4, 2016 Cymdeithas Capeli Llandudno
 • Chwefror 24, 2016 Y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol, Aberystwyth
 • Ionawr 20, 2016 Cymdeithas Capel Pandy Tudur
2015
 • Rhagfyr 2 Clwb Godre Hiraethog, Pentrefoelas
 • Medi 21 Merched y Wawr, Abergele
 • Medi 16 Cymdeithas Lenyddol Penrhyn-coch, Aberystwyth

Cysylltwch am delerau a dyddiadau.

Beirniadu

 • Mai 25-30, 2020 Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir Ddinbych
 • Mai 16, 2020 Eisteddfod Mn
 • Ebrill 13, 2020 Eisteddfod Uwchmynydd
 • Ionawr 18, 2020 Eisteddfod Chwilog
 • Tachwedd 30, 2019 Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymru, Neuadd Aston, Wrecsam
 • Awst 2-10, 2019 Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy
 • Gorffennaf 6, 2019 Eisteddfod Llanbrynmair
 • Mai 10, 2019 Eisteddfod Myddfai
 • Ebrill 19, 2019 Eisteddfod Llandderfel
 • Ebrill 13, 2019 Eisteddfod Mynytho
 • Ebrill 6, 2019 Eisteddfod Sir Eryri dan 15eg
 • Mawrth 23, 2019 Eisteddfod yr Urdd Rhanbarth Maldwyn yng Nghlan Twymyn
 • Mawrth 9, 2019 Eisteddfod Cynradd Cylch Arfon
 • Chwefror 16, 2019 Eisteddfod Llanegryn
 • Ionawr 19, 2019 Eisteddfod Chwilog
 • Hydref 27, 2018 Eisteddfod y Wladfa, Trelew, Patagonia
 • Medi 22, 2018 Eisteddfod Llanwrtyd
 • Mai 4 a 5, 2018 Eisteddfod Pontrhydfendigaid
 • Ebrill 2, 2018 Eisteddfod Pandy Tudur
 • Chwefror 10, 2018 Eisteddfod Abergynolwyn
 • Tachwedd 17, 2017 Eisteddfod Dyffryn Ogwen
 • Tachwedd 6, 2017 Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru (Llandudno) Diwrnod Ysgolion
 • Hydref 21, 2017 Eisteddfod Deiniolen
 • Awst 4-12, 2017 Eisteddfod Genedlaethol Ynys Mn (Adran y Dysgwyr)
 • Mehefin 24, 2017 Eisteddfod Bro Llansannan
 • Ebrill 29, 2017 Eisteddfod Betws yn Rhos
 • Ebrill 14, 2017 Eisteddfod Llandderfel
 • Mawrth 29, 2017 Eisteddfod Adrannau ac Aelwydydd Conwy yn Llansannan
 • Mawrth 25, 2017 Eisteddfod Sir Cynradd Trefaldwyn
 • Mawrth 11, 2017 Eisteddfod Cylch Cynradd, Bae Colwyn
 • Rhagfyr 16, 2016 Carol yr Wyl, Rhaglen Prynhawn Da S4C
 • Tachwedd 4, 2016 Gŵyl Gorawl Gogledd Cymry (Llandudno) Diwrnod Ysgolion
 • Gorffennaf 1 a 2, 2016 Gŵyl Fawr Aberteifi
 • Mai 30, 2016 Eisteddfod yr Urdd, Sir y Fflint
 • Mai 21, 2016 Eisteddfod Mn, Llangefni
 • Chwefror 13, 2016 Eisteddfod Llanllyfni

Gwaith Comisiwn

2019-2020
 • Darn i delyn ar gyfer Llywelyn Ifan Jones
 • Trefniant TTB o Geiriau Gwag allan o Er Mwyn Yfory i Eryrod Meirion
 • Cn i John Ieuan Jones, Pan fo'r geiriau wedi gorffen. Geiriau gan Mererid Hopwood
 • Unawd i iwffoniwm ar gyfer Gareth Trott
 • Darn corawl i Gr Dysgwyr Bangor

2018-2019
 • Hanes creu popeth yn y byd! (geiriau Mererid Hopwood) - cadwyn o 7 cn gorawl i Gr Ysgol Pen Barras, Cr Cytgan Clwyd a Chr Rhuthun. Comisiwn Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru 2019
 • Llais yn cyffwrdd lleisiau (geiriau Mererid Hopwood) - Anthem i Gr Cymry Gogledd America
 • Arwain, arwain finnau (geiriau Beryl Thomas) - Cantorion Coity
 • Miwsig beth bynnag ddaw (geiriau Mererid Hopwood) - Cr Merched Edeyrnion
 • Gyrru drot i'r dre (seiliedig ar hen rigymau) - Cr Cytgan Clwyd

2017-2018
 • Hwn yw fy Mrawd - gwaith comisiwn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018

2016-2017
 • Llwybrau - darn i'r cello - comisiwn gan Wyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru
 • Roedd yn y wlad honno (Gloria in Excelsis) - Cr Meibion Trelawnyd
 • Dy Hanner Di o'r Byd (geiriau Karen Owen) - Cr Cofnod
 • Lleisiau Mewn Cynghanedd (geiriau Tudur Dylan) - Cr Lleisiau'r Cwm
 • Canu yn ein Gwaed (geiriau Rhys Dafis) - Cr Meibion Bro Aled
 • Conemara Meirionydd (geiriau Myrddin ap Dafydd) - cynnyrch gweithdai cyfansoddi gyda disgyblion Ysgol Bro Tryweryn, Y Bala
 • Sion a Sian (geiriau traddodiadol) - Cr Cytgan Clwyd

2014-2015
 • I am the Song (geiriau Charles Causley) - The City of Chester Male Voice Choir
 • Diamonds that shine in the night (geiriau'r cyfansoddwr) - The Chester Ladies Choir
 • Dyma gariad fel y moroedd (geiriau Gwilym Hiraethog) - Cr Meibion Bro Aled
 • Mae'r awel yn ein huno (geiriau Tudur Dylan) - @ebol
 • Ger y Lli (geiriau Eirug Salisbury) - Cr Ger y Lli
 • Anthem o Lawenhad (geiriau Sian Freer) - Cantorion Rhos
 • Cn yr adar yn y gwynt (geiriau Tudur Dylan) - Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam
 • Ffydd Gobaith Cariad (geiriau o'r Ysgrythur)- Eisteddfod yr Urdd 2014

Diweddaraf

Yn fuan - cyhoeddi llyfryn o waith Hanes creu popeth yn y byd gan Curiad. Addas i gorau/parton cymysg/deulais/unsain.
Hwn yw fy Mrawd: Paul Robeson - Arwr i Gymru, Arwr i'r Byd
Cyfrol o 17 o ganeuon amrywiol, addas ar gyfer unawdwyr a chorau. Caneuon cyngerdd agoriadol Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd, 2018, syn darlunio bywyd yr actor ar canwr, Paul Robeson, ai gysylltiad cryf Chymru. Awdur y libreto yw Mererid Hopwood, a chyfansoddwyd y gerddoriaeth gan Robat Arwyn. Cyhoeddwyd gan Sain
I am the song/Myfi wyf gn
Darn gomisiynwyd gan Gr Meibion Dinas Caer ar gyfer TTBB. Geiriau gan Charles Causley. Geiriau Cymraeg gan Mary McGuyer. Cyhoeddwyd gan Curiad
Merched!/Damsels!
Darn gomisiynwyd gan Gr Meibion y Traeth ar gyfer TTBB ar eiriau traddodiadol Cymraeg. Addasiad Saesneg gan Mary McGuyer. Cyhoeddwyd gan Curiad
Doniau'r Ynys
Yn cynnwys Nerth y Gn gan Rhys Meilir ac Yn dy gwmni di gan Gwen Elin. Sain
Diamonds that shine in the night/Sr yn disgleirio'n yr hwyr

Trefniant SSA
Geiriau Saesneg gan Robat Arwyn; geiriau Cymraeg gan Mary McGuyer

Curiad.
Nerth y Gn
Fersiwn SATB o sengl ymgyrch Cerddwn Ymlaen yn 2015, a recordiwyd yn wreiddiol gan Rhys Meirion a Chr Rhuthun. Cliciwch yma i weld perfformiad ar YouTube.
Sain
Mae'r awel yn ein harwain
Caneuon y Wladfa - Dwy gn wreiddiol gan Robat Arwyn a Hector MacDonald sy'n dathlu'r berthynas ieithyddol a diwylliannol gls sydd rhwng Cymru a Phatagonia. Geiriau'r ddwy gn gan Tudur Dylan. Atebol
Trio - Cn y Celt
Ail CD y triawd poblogaidd - Emyr Gibson, Steffan Lloyd Owen a Bedwyr Pari - yn cynnwys trefniant o Dal y Freuddwyd. Sain.
Bugeilio'r Gwenith Gwyn
Trefniant yn arbennig ar gyfer Eisteddfod yr Urdd 2017 ar gyfer Cr Bechgyn TB Bl 13 ac iau. (Cyst. Rhif 207) Curiad.
Artistiaid Amrywiol - Llechi
Dyma gasgliad o ganeuon sy'n dyst i draddodiad cerddorol ffyniannus dyffrynnoedd llechi godidog Gwynedd gan gynnwys Cerdded Hyd y Llethrau gan Lleisiau Mignedd. Sain.
Ffydd Gobaith Cariad
Comisiynwyd gan Urdd Gobaith Cymru a Tŷ Cerdd. Fersiwn SATB ar gael o Sain.
Adre'n l
Taflen gerddoriaeth wedi'i gyhoeddi gan Sain. Fersiwn SATB.
Mwy o newyddion ... tudalen Newyddion

Manylion taflenni cerddoriaeth ar dudalen Darnau Corawl. I archebu, dilynwch y lincs yma i'r cyhoeddwr:

2020 Robat Arwyn
Gwefan gan Mari Wynne Jones