Robat Arwyn

Cerddor | Cyfansoddwr | Cyfarwyddwr Cerdd

Twitter YouTube Facebook Spotify
Unawd o sioe gerdd Theatr Meirion, Er Mwyn Yfory.

Cyhoeddiadau Y Lolfa

Sioe gerdd gan Derec Williams, Penri Roberts a Robat Arwyn, wedi ei lleoli yn ystod Rhyfel y Degwm. Fe'i pherfformiwyd gyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol Meirion a'r Cylch, Y Bala, 1997.

Cyhoeddiadau Y Lolfa

Cyfrol o 17 o ganeuon addas ar gyfer unawdwyr a chorau, berfformiwyd gyntaf yn noson agoriadol Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd, 2018. Mae'r sioe yn darlunio bywyd yr actor ar canwr, Paul Robeson, ai gysylltiad cryf Chymru. Libreto gan Mererid Hopwood.

Cyhoeddiadau Sain

Sioe gerdd i blant ysgolion cynradd a berfformiwyd gyntaf yn Theatr Gwynedd yn 1996 gan blant Ysgol Gynradd Glan Cegin, Maesgeirchen. Mae'r gyfrol yn cynnwys yr 8 cn a'r sgript lawn. Geiriau gan Robin Llwyd ab Owain.

Cyhoeddiadau Y Lolfa

Casgliad o ganeuon o sioeau cerdd amrywiol gan nifer o gyfansoddwyr, yn cynnwys Yfory a'i Gyfaredd allan o'r sioe Rhys a Meinir gan Robin Llwyd ab Owain a Robat Arwyn.

Cyhoeddiadau Curiad

Cyfrol o unawdau allan o rai o sioeau cerdd Robat Arwyn. Geiriau gan Hywel Gwynfryn a Robin Llwyd ab Owain.

Cyhoeddiadau Y Lolfa