Robat Arwyn

Cerddor | Cyfansoddwr | Cyfarwyddwr Cerdd

Twitter YouTube Facebook Spotify
Sioe gerdd gan Derec Williams, Penri Roberts a Robat Arwyn, wedi ei lleoli yn ystod Rhyfel y Degwm. Fe'i pherfformiwyd gyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol Meirion a'r Cylch, Y Bala, 1997.

14 o ganeuon i unawdwyr, deuawdau, ensemble a chr, gan gynnwys:

 • Dy garu o bell
 • Geiriau gwag
 • Dilynaf di
 • Er mwyn yfory

Cyhoeddiadau Y Lolfa

Cyfrol o 17 o ganeuon addas ar gyfer unawdwyr a chorau, berfformiwyd gyntaf yn noson agoriadol Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd, 2018. Mae'r sioe yn darlunio bywyd yr actor ar canwr, Paul Robeson, ai gysylltiad cryf Chymru. Libreto gan Mererid Hopwood.

Yn cynnwys:

 • Cn y cydwybod
 • Wedi dwlu
 • Afon ei galon
 • Ar hyd y nos
 • Gwisg fi'n dy gariad

Cyhoeddiadau Sain

Sioe gerdd i blant ysgolion cynradd a berfformiwyd gyntaf yn Theatr Gwynedd yn 1996 gan blant Ysgol Gynradd Glan Cegin, Maesgeirchen. Mae'r gyfrol yn cynnwys yr 8 cn a'r sgript lawn. Geiriau gan Robin Llwyd ab Owain.

Yn cynnwys:

 • Cadw'n y ffynnon
 • Dilyn fi

Cyhoeddiadau Y Lolfa

Casgliad o ganeuon o sioeau cerdd amrywiol gan nifer o gyfansoddwyr, yn cynnwys Yfory a'i Gyfaredd allan o'r sioe Rhys a Meinir gan Robin Llwyd ab Owain a Robat Arwyn.

Cyhoeddiadau Curiad

Cyfrol o unawdau allan o rai o sioeau cerdd Robat Arwyn. Geiriau gan Hywel Gwynfryn a Robin Llwyd ab Owain.

Yn cynnwys:

 • Dagrau'r glaw (allan o Plas Du)
 • Cana o dy galon (allan o Pwy Bia'r Gn

Cyhoeddiadau Y Lolfa