Robat Arwyn

Cerddor | Cyfansoddwr | Cyfarwyddwr Cerdd

Twitter YouTube Facebook
Active Music Services
Gellir archebu darnau cerddoriaeth Curiad o Active Music Services.
A gwnaeth y sr
Trefniannau SATB a TTBB o adnodau o Genesis. (Cyfeiliant piano)

- allan o Atgof o'r Sr

Curiad 3104 (SATB)
Curiad 4114 (TTBB)

Adre'n l
Darn SATB gomisiynwyd ar gyfer cystadleuaeth y corau cymysg yn Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymru 2011. Cerddoriaeth a geiriau Cymraeg gan Robat Arwyn, geiriau Saesneg gan Aled Lloyd Davies.

Ar gael o Sain

Agnus Dei
Trefniannau SATB, TTBB a deulais o'r Agnus Dei allan o Er hwylio'r haul. (Cyfeiliant piano)

Curiad 3146 (SATB)
Curiad 4138 (TTBB)
Curiad 9034 (Deulais)

Anfonaf Angel
Darn gomisiynwyd gan Ysgol Dyffryn Nantlle yn 2008 ar gyfer Bryn Terfel. Yn ddiweddarach rhyddhawyd fel sengl elusenol ar gyfer Ambiwlans Awyr Cymru.

Fersiynau SATB a TTBB

Geiriau Cymraeg a Saesneg gan Hywel Gwynfryn

Ar gael o Sain

Ave Maria - Maddau i mi
Darn gomisiynwyd gan Tri Tenor Cymru.

Fersiwn TTBB

Geiriau gan Robat Arwyn

Ar gael o Sain

Benedictus
Fersiwn SATB, TTBB, SSAA a deulais o'r Benedictus a recordiwyd gan The Priests a Bryn Terfel a Rhys Meirion. (Cyfeiliant piano)

- allan o Er Hwylio'r Haul

Curiad 3137 (SATB)
Curiad 4134 (TTBB)
Curiad 2033 (SSAA)
Curiad 9033 (Deulais)

Brenin y sr
Fersiwn SATB (gyda neu heb unawdydd) o'r gn a recordiwyd gan Bryn Terfel a Chr Rhuthun ar eiriau Robin Llwyd ab Owain. (Cyfeiliant piano)

- allan o Atgof o'r Sr

Curiad 3135 (SATB)

Bugeilio'r Gwenith Gwyn
Trefniant SATB a TB o gn werin draddodiadol o Gymru. (Cyfeiliant piano)

Curiad 3050 (SATB)

Caneuon y Wladfa
Dwy gn wreiddiol gan Robat Arwyn (Mae'r awel yn ein harwain) a Hector MacDonald (Cn yr Enwau) sy'n dathlu'r berthynas ieithyddol a diwylliannol gls sydd rhwng Cymru a Phatagonia. Geiriau'r ddwy gn gan Tudur Dylan. (Cyfeiliant piano)

Cyhoeddwyd gan Atebol

Cerdded hyd y llethrau
Gosodiad SSA o eiriau Glyn Roberts ar gyfer canmlwyddiant Ysgol Dyffryn Nantlle ym Medi 1998. (Cyfeiliant piano)

Curiad 2026 (SSA)

Clodforaf Di
Gosodiad SSA yn seiliedig ar Salm 18. (Cyfeiliant piano)

Curiad 2018 (SSA)

Danagos y ffordd

Trefniant unsain/deulais

Geiriau gan Robat Arwyn

- allan o Yn Dy Gwmni Di

Ar gael o Sain

Dilyn dy Olau
Fersiwn SATB

Geiriau gan Robin Llwyd ab Owain

Ar gael o Sain

Draw yng ngwlad Iwdea
Trefniant SATB (Cyfeiliant piano)

Curiad 3113 (SATB)

Dyrchafaf fy llygaid (Salm 121)
Gosodiad SATB i Gr Rhuthun o Salm 121. (Cyfeiliant piano)

Curiad 3040 (SATB)

Ffydd Gobaith Cariad
Comisiynwyd gan Urdd Gobaith Cymru a Tŷ Cerdd ar gyfer cystadleuaeth y Corau Aelwydydd SATB yn Eisteddfod yr Urdd 2014.

Ar gael o Sain

Hei, ti'n cŵl!
Fersiynau SATB a deulais ar gael

Geiriau gan Robat Arwyn

Ar gael o Sain

Lux Aeterna (Bythol Olau)
Trefniannau SATB a TTBB o'r Lux Aeterna allan o Er hwylio'r haul. (Digyfeiliant)

Curiad 3158 (SATB)
Curiad 4137 (TTBB)

Nerth y Gn
Trefniant SATB o sengl ymgyrch Cerddwn Ymlaen yn 2015, a recordiwyd yn wreiddiol gan Rhys Meirion a Chr Rhuthun. (Cyfeiliant piano)

Cyhoeddwyd gan Sain

O Llefara Addfwyn Iesu
Unsian/deulais

Geiriau gan William Williams

Ar gael o Sain

Pedair Oed/Mae'r gn yn ein huno

Trefniant SATB (gyda neu heb unawdydd) o Pedair Oed a recordiwyd gan Rhys Meirion a Chr Rhuthun.

Hefyd, trefniant tenor a soprano o Mae'r gn yn ein huno a recordiwyd gan Rhys Meirion a Fflur Wyn.

Geiriau'r ddwy gn gan Robin Llwyd ab Owain.

(Cyfeiliant piano)

Ar gael o Sain

Sioni Wynwns
Gosodiad SATB o gerdd Dic Jones. (Cyfeiliant piano)

Curiad 3116 (SATB)

Yfory
Cyfansoddwyd ar gyfer Eirlys Parry yn 1984.

Fersiwn TTBB

Geiriau Cymraeg gan Geraint Eckley

Geiriau Saesneg gan Dafydd Iwan

Trefniant TTBB gan Eric Jones

Ar gael o Sain

Yn dy gwmni di
Unsain/deulais/SSA

Geiriau gan Enid Jones

Ar gael o Sain

2017 Robat Arwyn
Gwefan gan Mari Wynne Jones