Robat Arwyn

Cerddor | Cyfansoddwr | Cyfarwyddwr Cerdd

Twitter YouTube Facebook Spotify
A gwnaeth y sr
Trefniannau SATB a TTBB o adnodau o Genesis. (Cyfeiliant piano)

- allan o Atgof o'r Sr

Curiad 3104 (SATB)
Curiad 4114 (TTBB)

Ar gael o Curiad

Adre'n l
Darn SATB gomisiynwyd ar gyfer cystadleuaeth y corau cymysg yn Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymru 2011. Cerddoriaeth a geiriau Cymraeg gan Robat Arwyn, geiriau Saesneg gan Aled Lloyd Davies.

Ar gael o Sain

Agnus Dei
Trefniannau SATB, TTBB a deulais o'r Agnus Dei allan o Er hwylio'r haul. (Cyfeiliant piano)

Curiad 3146 (SATB)
Curiad 4138 (TTBB)
Curiad 9034 (Deulais)

Ar gael o Curiad

Anfonaf Angel
Darn gomisiynwyd gan Ysgol Dyffryn Nantlle yn 2008 ar gyfer Bryn Terfel. Yn ddiweddarach rhyddhawyd fel sengl elusenol ar gyfer Ambiwlans Awyr Cymru.

Fersiynau SATB a TTBB

Geiriau Cymraeg a Saesneg gan Hywel Gwynfryn

Ar gael o Sain

Ave Maria - Maddau i mi
Darn gomisiynwyd gan Tri Tenor Cymru.

Fersiwn TTBB

Geiriau gan Robat Arwyn

Ar gael o Sain

Benedictus
Fersiwn SATB, TTBB, SSAA a deulais o'r Benedictus a recordiwyd gan The Priests a Bryn Terfel a Rhys Meirion. (Cyfeiliant piano)

- allan o Er Hwylio'r Haul

Curiad 3137 (SATB)
Curiad 4134 (TTBB)
Curiad 2033 (SSAA)
Curiad 9033 (Deulais)

Ar gael o Curiad

Brenin y sr
Fersiwn SATB (gyda neu heb unawdydd) o'r gn a recordiwyd gan Bryn Terfel a Chr Rhuthun ar eiriau Robin Llwyd ab Owain. (Cyfeiliant piano)

- allan o Atgof o'r Sr

Curiad 3135 (SATB)

Ar gael o Curiad

Bugeilio'r Gwenith Gwyn
Trefniant SATB a TB o gn werin draddodiadol o Gymru. (Cyfeiliant piano)

Curiad 3050 (SATB)

Ar gael o Curiad

Caneuon y Wladfa
Dwy gn wreiddiol gan Robat Arwyn (Mae'r awel yn ein harwain) a Hector MacDonald (Cn yr Enwau) sy'n dathlu'r berthynas ieithyddol a diwylliannol gls sydd rhwng Cymru a Phatagonia. Geiriau'r ddwy gn gan Tudur Dylan. (Cyfeiliant piano)

Cyhoeddwyd gan Atebol

Cerdded hyd y llethrau
Gosodiad SSA o eiriau Glyn Roberts ar gyfer canmlwyddiant Ysgol Dyffryn Nantlle ym Medi 1998. (Cyfeiliant piano)

Curiad 2026 (SSA)

Ar gael o Curiad

Clodforaf Di
Gosodiad SSA yn seiliedig ar Salm 18. (Cyfeiliant piano)

Curiad 2018 (SSA)

Ar gael o Curiad

Dangos y ffordd

Trefniant unsain/deulais

Geiriau gan Robat Arwyn

- allan o Yn Dy Gwmni Di

Ar gael o Sain

Diamonds that shine in the night/Sr yn disgleirio'n yr hwyr

Trefniant SSA

Geiriau Saesneg gan Robat Arwyn; geiriau Cymraeg gan Mary McGuyer

Ar gael o Curiad

Dilyn dy Olau
Fersiwn SATB

Geiriau gan Robin Llwyd ab Owain

Ar gael o Sain

Draw yng ngwlad Iwdea
Trefniant SATB (Cyfeiliant piano)

Curiad 3113 (SATB)

Ar gael o Curiad

Dyrchafaf fy llygaid (Salm 121)
Gosodiad SATB i Gr Rhuthun o Salm 121. (Cyfeiliant piano)

Curiad 3040 (SATB)

Ar gael o Curiad

Ffydd Gobaith Cariad
Comisiynwyd gan Urdd Gobaith Cymru a Tŷ Cerdd ar gyfer cystadleuaeth y Corau Aelwydydd SATB yn Eisteddfod yr Urdd 2014.

Ar gael o Sain

Hei, ti'n cŵl!
Fersiynau SATB a deulais ar gael

Geiriau gan Robat Arwyn

Ar gael o Sain

Lux Aeterna (Bythol Olau)
Trefniannau SATB a TTBB o'r Lux Aeterna allan o Er hwylio'r haul. (Digyfeiliant)

Curiad 3158 (SATB)
Curiad 4137 (TTBB)

Ar gael o Curiad

Merched!
Darn gomisiynwyd gan Gr Meibion y Traeth ar gyfer TTBB ar eiriau traddodiadol Cymraeg. Addasiad Saesneg gan Mary McGuyer.

Curiad 4165 (TTBB)

Ar gael o Curiad

Myfi yw'r gn
Darn gomisiynwyd gan Gr Meibion Dinas Caer ar gyfer TTBB. Geiriau Cymraeg gan Mary McGuyer. Geiriau Saesneg gan Charles Causley.

Curiad 4163 (TTBB)

Ar gael o Curiad

Nerth y Gn
Trefniant SATB o sengl ymgyrch Cerddwn Ymlaen yn 2015, a recordiwyd yn wreiddiol gan Rhys Meirion a Chr Rhuthun. (Cyfeiliant piano)

Cyhoeddwyd gan Sain

O Llefara Addfwyn Iesu
Unsian/deulais

Geiriau gan William Williams

Ar gael o Sain

Pedair Oed/Mae'r gn yn ein huno

Trefniant SATB (gyda neu heb unawdydd) o Pedair Oed a recordiwyd gan Rhys Meirion a Chr Rhuthun.

Hefyd, trefniant tenor a soprano o Mae'r gn yn ein huno a recordiwyd gan Rhys Meirion a Fflur Wyn.

Geiriau'r ddwy gn gan Robin Llwyd ab Owain.

(Cyfeiliant piano)

Ar gael o Sain

Sioni Wynwns
Gosodiad SATB o gerdd Dic Jones. (Cyfeiliant piano)

Curiad 3116 (SATB)

Ar gael o Curiad

Yfory
Cyfansoddwyd ar gyfer Eirlys Parry yn 1984.

Fersiwn TTBB

Geiriau Cymraeg gan Geraint Eckley

Geiriau Saesneg gan Dafydd Iwan

Trefniant TTBB gan Eric Jones

Ar gael o Sain

Yn dy gwmni di
Unsain/deulais/SSA

Geiriau gan Enid Jones

Ar gael o Sain